O Kompasu

O Finančním kompasu

Finanční kompas je projekt České evangelikální aliance zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako stále důležitější. Mnoho lidí dnes čelí zadluženosti nebo finančním obtížím a chybí jim i v rámci církve adekvátní podpora a vyučování. Druzí naopak zvažují, jak dobře spravovat majetek, který jim byl svěřen a být moudře štědrý.

Existuje jen velmi málo českých materiálů a nástrojů použitelných v církvi a právě tuto mezeru by projekt Kompas měl zaplnit. Jeho cílem je poskytnou postupně celou škálu materiálů pro jednotlivce i sbory v oblasti biblických principů nakládání s financemi a majetkem a příslušné školení. Kompas je projektem, na kterém se jako partner podílí i 4D Ministries.

logo copy

Vize

Aby každý člověk mohl skrze hluboký vztah s Bohem v pokoji a svobodě štědrým způsobem žít, dávat, tvořit i vést a být dobrým správcem toho, co mu bylo svěřeno.

Úkol

Vést lidi, aby věrně následovali Boží principy a díky tomu měli bližší vztah s Kristem, svobodně mu sloužili a pomohli naplňovat Velké Poslání církve.

Čemu věříme

Finanční kompas je založen na Vyznání víry Evangelikální aliance, které si můžete přečíst zde.