Mluví nám Bůh do hospodaření?

Před několika lety jsem pracovala pro jednu mezinárodní developerskou společnost a z čísel, která jsem měla k dispozici, mi pořád vycházelo, že „něco je špatně“. Přesvědčovala jsem sama sebe, že asi nemám všechny informace, někde dělám chybu nebo prostě jen nemám dostatek zkušeností. Určitě jsem neměla všechny informace a zkušeností nemám dostatek ani dnes, ale firma byla během několika málo měsíců nucena prodat velkou část svého majetku a „rapidně utlumila své aktivity“.

V oblasti nakládání s penězi či obecněji s pozemskými statky se jednotlivci, firmy či sbory chovají často nemoudře, a to bez ohledu na věk, vzdělání, víru, teologické důrazy či množství peněz, které vydělávají. Počet zadlužených nesplácejících osob v ČR stále roste, v roce 2012 přesáhl osm procent. Polovina domácností v ČR nemá žádný systém sledování svých výdajů (výzkum STEM/MARK 11/2012). Jsem přesvědčena, že míra zadlužení států i jednotlivců a způsoby nakládání s financemi a majetkem obecně jsou malou tikající bombou, ovšem s dalekosáhlými destrukčními dopady. Je příliš mnoho měsíců končících stavem „bez peněz“, častý nedostatek peněz na konci projektu, nedostatek lidí ke splnění všech úkolů v církvi, emocionální boj v manželstvích, dluhy se navyšují a odebírají svobodu a namísto důvěry v Boha přicházejí obavy ze zítřejšího dne.

Podle lidí věnujících se pastorační či psychologické péči (i mých osobních zkušeností) se duševní a duchovní stav člověka přímo odráží na způsobu nakládání s majetkem. Někdy lidem s nadsázkou říkám: „Ukaž mi svůj bankovní účet, a já ti řeknu, kdo opravdu jsi.“

Jako vystudovaná ekonomka pracující několik let pro mezinárodní firmy mohu říct, že v Bibli je mnoho velmi praktických pokynů k nakládání s majetkem. Ježíš věděl, že ať si to přiznáme nebo ne, jsou peníze a majetek velmi citlivou oblastí našeho života a ovlivňují výrazně náš duchovní život. Schválně – jak často se svým partnerem probíráte nějakou zajímavou biblickou pasáž či se společně modlíte a jak často se bavíte o penězích? Čistě statisticky je v Bibli více než 2300 veršů o majetku, zhruba dvě třetiny podobenství se nějak týkají majetku a jen sám Ježíš věnoval tématu peněz a majetku cca 15 % svých výroků.

Je dobré, že křesťané většinou vnímají potřebu či nutnost pracovat např. na svém manželství a že v oblasti mezilidských vztahů máme společnosti co předat (vydávají se knihy, pořádají kurzy o manželství a výchově dětí atp.). Jakmile se však začne hovořit o penězích, máme velmi rychle v zásobě odpovědi: „Já mám peníze vyřešeny“, „Mám nepravidelný příjem, takže finance stejně nemůžu mít pod kontrolou“, „Stejně už víc šetřit nemůžu“, „Jsem prostě takový/taková“. Jediný problém, který jsme v církvi schopni spolehlivě rozpoznat, je, že někdo má nedostatek, a pak uspořádáme sbírku.

Pokud řekneme „finance a církev“, většině lidí se vybaví maximálně restituce. Jestli v oblasti financí chceme stejně jako ve vztazích aplikovat zdravé biblické principy, neřku-li je předat společnosti, potřebujeme se je učit – a v lepším případě i žít. Neboť jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? (L 16,11) Víme, jak spravovat věrně? Co pro nás v běžném životě znamená, že Bohu patří země a vše, co je na ní (Ž 24,1)? Jaké procento jsou ty „správné“ desátky? Museli jste už vnitřně řešit, kde končí vaše práce a kde začíná služba – a od koho a kolik chtít peněz? Jsou dluhy obecně špatné, nebo je např. hypotéka přijatelná i pro křesťana?

Vším výše zmíněným nechci v žádném případě říci, že se máme stát sbory finančních poradců. Někdo má přirozeně k číslům blíže, pro jiného je to „španělská vesnice“. Věřím však tomu, že všichni jednou budeme vydávat počet, jak jsme naložili s časem nám vyměřeným, ale i s majetkem nám svěřeným. Obávám se, že odpověď typu „vždycky to nakonec nějak dopadlo“ nebude úplně to pravé ořechové.

Neznám odpovědi na všechny otázky ohledně financí, ale jsem přesvědčena, že Bůh nám je chce ukazovat, pokud o to budeme stát. Mám velkou touhu, aby i v oblasti nakládání s pozemskými statky Boží království rostlo jak uvnitř církve (budeme finance vnímat jako nedílnou součást našeho života s Bohem), tak i vně církve (budeme společnosti předávat zdravé hodnoty a principy).

Autorka Ing. Aranka Bergnerová je členkou KS Praha. Působí v týmu projektu Finanční kompas.

Převzato se svolením z časopisu Život víry 2014/6, str. 17 (www.zivotviry.cz).

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*