Má se křesťan pojišťovat?

Boží slovo nám říká, že máme veškerou starost a naději uvalit na Hospodina. Zároveň nám ale na příběhu Josefa či v Přísloví jasně ukazuje, že zajištění se na „dny chudé“ je projevem moudrosti v našem pozemském životě.

Jsem přesvědčena, že pojištění je jeden (nikoliv jediný) z biblických způsobů zajištění. Klíčovou věcí ovšem je pochopení, co to pojištění je, k čemu má v jednotlivém konkrétním případě sloužit, a především, že pojištění je produkt, za který vždy platíme, a měli bychom stejně jako u všech ostatních výdajů (jídlo, oblečení apod.) posuzovat jeho smysluplnost a potřebnost.

Z definice pojištění je zřejmé, že je produktem, který má zabezpečit pokrytí negativních důsledků více či méně očekávatelné události. V případě jakéhokoliv pojištění je tedy nutné si položit tři otázky: 1. Jaká je pravděpodobnost události, tzn. riziko. 2. Jak vysoké jsou předpokládané důsledky nějaké události. 3. Zda jsem schopen tyto důsledky unést případně pokrýt jinak než plněním z pojištění.

Uvedu příklad: Pravděpodobnost dožití se věku, kdy nebudu schopen plnohodnotně pracovat, a tedy vydělávat si na živobytí, je poměrně vysoká (odpověď na otázku 1). Předpokládaná výše negativních důsledků této události je výše mých měsíčních nákladů (ot. 2). Když pominu státní důchodový systém, tak si potřebuji zodpovědět otázku, z jakých zdrojů pokryji ztrátu výdělku. Správnou odpovědí ovšem nemusí být nutně připojištění, ale třeba očekávané dědictví, zásadní uskrovnění se, spolehnutí na dobře vychované děti nebo rozhodnutí, že prostředky, které bych platil na připojištění, budu sám investovat (ot. 3).

Vypadá to logicky? Několikrát jsem se však setkala s tím, že i rodiny s velmi nízkými příjmy platily mj. úrazové pojištění dětí. Pokud např. dítě nedělá vrcholový sport, pak může být pravděpodobnost zásadního úrazu spíše nižší (ot. 1). Předpokládané důsledky jsou výdaje na zdravotní péči (v ČR hrazené z veřejného zdravotního pojištění) a výdaje na zničené oblečení a vybavení (ot. 2). Je nutné si pečlivě zvážit, zda se mi opravdu vyplatí platit každý měsíc pojišťovně, nebo spíše unesu riziko a případné zničené věci pořídím z úspor či částečně z ušetřeného pojištění (ot. 3).

Nenechte se proto jakýmikoli lákadly (z reklam či od prodejců) odvést od základní úvahy – zda zvažovaný produkt zajišťuje vaši potřebu pokrytí negativních důsledků „dnů chudých“.

Autorka Ing. Aranka Bergnerová je členkou KS Praha. Působí v týmu projektu Finanční kompas.

Převzato se svolením z časopisu Život víry 2014/6, str. 17 (www.zivotviry.cz).

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*