Jak začít kurz

Jedním z hlavních nástrojů Finančního Kompasu je skupinové studium. Rádi bychom vám ve čtyřech krátkých bodech chtěli poradit, jak toto skupinové studium začít:

1. Kniha Peníze až na druhém místě

Přečtěte si knihu Peníze až na druhém místě od Marka Lloydbottoma. Naleznete v ní základní přehled všech témat, kterým se skupinové studium věnuje. Kniha vyšla v českém překladu v roce 2013 v nakladatelství Návrat Domů. Můžete si ji objednat na webových stránkách Návratu Domů nebo na emailové adrese Kompasu (fin.kompas@gmail.com).

2. Představení Finančního Kompasu ve vašem sboru

Domluvte si setkání s kazatelem a dalšími vhodnými vedoucími vašeho sboru a představte jím skupinové studium Finančního Kompasu. Užitečným nástrojem pro představení programu jsou prezentace na webových stránkách Finančního Kompasu, v sekci pro registrované uživatele Můj Kompas (www.financni-kompas.cz). Pro úspěšné dokončení studia je nezbytné, abyste měli aktivní podporu vedení vašeho sboru.

3. Představující setkání účastníků

Ještě před začátkem studia uspořádejte organizační setkání se všemi účastníky. Zde jsou základní informace, které by po tomto setkání měly být všem jasné:

  1. Počet studentů ve skupině: Doporučujeme 6-12 lidí včetně vedoucích. Domluvte se na typu komunikace a sepište si emailové adresy, popř. telefoní čísla.
  2. Čas a místo setkávání: Naplánujte si alespoň 3 další setkání (nejlépe všech 10). Také se dohodněte, kde se budete ke studiu setkávat (doporučujeme něčí domácnost, kavárnu, sborovou budovu apod.).
  3. Povinnosti studenta: Slibte si navzájem, že budete plnit vše, co vám studium Finančního Kompasu uloží. To znamená:

a) Osobní studium – každý týden písemně vypracujte osobní studium v Příručce pro skupinové studium. Otázky v osobním studiu jsou navženy tak, aby zabraly denně 15 minut. Pokud se studia účastní manželský pár, vypracuje osobní studium každý zvlášť.
b) Učení se veršů nazpaměť – každý týden dostanete za úkol si zapamatovat jeden biblický verš, jehož zapamatováním se naučíte vždy jeden z hlavních principů biblického spravování peněz a majetku.
c) Praktická aplikace – každý týden pracujte na praktickém cvičení Finančního Kompasu. Tím je například sledování výdajů nebo tvorba rozpočtu.
d) Modlitba – modlete se za sebe navzájem. Vyslyšené modlitby jsou jednou z nejvíce povzbuzujících částí skupinového studia Finančního Kompasu.

4. Průběh setkání

Zde jsou části společného setkání a jejich pořadí:

  1. Modlitba – zahajte modlitbou.
  2. Verš na zapamatování – každý odcitujte biblický verš, který se měl naučit.
  3. Praktická aplikace – ujistěte se navzájem, že jste každý vypracoval praktické cvičení (obsah praktických cvičení se na společném setkání nesdílí).
  4. Diskuze – přečtěte si otázky na každý den, odpovídejte na ně a diskutujte o nich.
  5. Modlitební předměty – řekněte si modlitební předměty a zapište si je do modlitebních deníků.
  6. Modlitba – zakončete modlitbou.
  7. Naplánujte další setkání.

1 Komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*