Hlavní výmluvy, proč nemohu být štědrý

Většina z nás se shodne na tom, že dávání je užitečná činnost. Zřídka kdy je to však priorita nebo alespoň naléhavá záležitost. Všichni máme mnoho důvodů k tomu dávat později nebo vůbec. Podobně my, kdo jsme pastoři, vedoucí různých služeb, odborní poradci nebo rodiče, nacházíme způsoby, jak se vyhnout vyučování na toto téma. V těchto článcích naleznete seznam nejčastějších námitek proti křesťanské štědrosti vyřčených dárci, vedoucími církevních služeb, pastory a kazateli, odbornými poradci, rodiči a mládeží. Rádi bychom na ně poskytli odpovědi založené na biblickém učení.

Zde je přehled hlavních výmluv. Pro konkrétní odpovědi prosím klikněte na nadpis nebo tlačítko odpovědi.

Hlavní výmluvy dárců

 1. Princip desátku se vztahoval pouze na starozákonní Izrael, proto se jím jako křesťané nemusíme dnes řídit.
 2. Existuje velká pravděpodobnost, že bude můj příspěvek zneužit nebo promrhán.
 3. Jsem těžce zadlužený, proto nyní nemohu dávat.
 4. Jsem v nižší nebo střední společenské vrstvě. Dávání je zodpovědnost bohatých lidí.
 5. Správcovství zahrnuje mnohem více, než pouze peníze. Dávám prostřednictvím svého času a schopností tím, že vyučuji besídku pro děti a otvírám svůj domov pro druhé. Považuji to za dávání.

Odpovědi

Hlavní výmluvy vedoucích církevních služeb

 1. Vést lidi k tomu, aby byli dárci, je zajímavá myšlenka, ale necítím to jako svou zodpovědnost.
 2. Fundraising je špinavá a nepěkná práce. Neexistuje nic jako služba fundraisingu.
 3. Bojuji o omezený počet dárců. Mým úkolem je propagovat svou službu, nikoliv vést sponzory.
 4. Dárci mě budou podezírat, že chci pouze jejich peníze.
 5. Nevím, jak začlenit učednictví do svého fundraisingu.

Odpovědi

Hlavní výmluvy pastorů a učitelů

 1. Peníze jsou citlivým a rozvracujícím tématem v našem sboru. Nejlepší je se tomuto problému úplně vyhnout.
 2. Žádáte mě, abych kritizoval hodnoty lidí ve sboru, ale to by znamenalo narušení jejich celkového způsobu života.
 3. Byl bych pokrytec, kdybych kázal o dávání, protože sám moc nedávám.
 4. Mám velmi štědrý sbor. Dávání není problém.
 5. Už jsem o dávání kázal v našem pravidelném období dávání.

Odpovědi

Hlavní výmluvy odborných poradců

 1. Dávání je velmi osobní záležitost; není na místě, abych o něm mluvil se svými klienty.
 2. Radit klientům, aby štědře dávali, není má zodpovědnost.
 3. Kdybych radil svým klientům, aby dávali, snížilo by se jejich jmění a tím pádem i můj příjem. Byl by to špatný obchodní tah.
 4. Mí klienti se nezajímají o filantropii.
 5. Nevím, jak do své praxe včlenit plánování štědrého dávání.

Odpovědi

Hlavní výmluvy mládeže a rodičů

 1. Jsem vysokoškolský student. Jsem už tak dost chudý. Bůh po mě nechce, abych dával ze svého vysokoškolského příjmu.
 2. Jsem dítě. Jediné peníze, které mám, jsou moje kapesné. Z toho jistě nemusím dávat.
 3. Jsem teenager. Můj příjem z brigády je velmi malý. Nebylo by férové očekávat, že z toho budu něco dávat.
 4. Rád bych své děti učil štědrosti, ale ve skutečnosti neexistuje způsob, na kterém by si to mohly vyzkoušet.
 5. Jsme si poměrně jistí, že naše děti budou dávat stejně, jako dáváme my. Proto nepotřebují žádné mimořádné vedení.

Odpovědi

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*