Hlavní výmluvy, proč nemohu být štědrý – Hlavní výmluvy odborných poradců

Hlavní výmluvy odborných poradců

1.      Dávání je velmi osobní záležitost; není na místě, abych o něm mluvil se svými klienty.

Je pravda, že dávání je osobní věc, ale to jsou všechny záležitosti spojené s penězi. Odborní poradci by měli se svými klienty mluvit o dávání stejným způsobem, jakým s nimi mluví o jiných tématech spojených s financemi. Odborné poradenství v zásadě znamená pozvání do soukromého finančního života klienta. Poradce se díky rozhovoru o štědrém plánování může přiblížit klientově náboženskému přesvědčení více, než by čekal. Výsledkem může být vzájemné pochopení a respekt. Zkrátka a dobře, štědré plánování není nijak zvlášť více soukromé téma, než jakýkoliv prvek finančního plánování. Proto by i zde měli poradci pracovat se stejnou rozvážností, jako tomu je u zbytku jejich práce. Jednoduše řečeno, skutečnost, že dávání je soukromým tématem, je důvod pro a nikoliv proti tomu, aby poradci se svými klienty mluvili o štědrém plánování.

2.      Radit klientům, aby štědře dávali, není má zodpovědnost.

Ve skutečnosti je to právě odborný poradce, kdo je ideální osobou k tomu, aby radil svým klientům, jak štědře dávat. Poradce je pravděpodobně člověk, kterému klient věří v otázkách financí nejvíce. Proto mají poradci jak zodpovědnost, tak i příležitost povzbuzovat lidi, aby žili Kristův model štědrosti v našem světě. Ježíš učil v podobenství o hřivnách (Matouš 25,14-28), že se jednoho dne postavíme před Pána a budeme se mu zodpovídat za spravování našich zdrojů. Rada odborných poradců klientům, které čeká tento soud, může hrát klíčovou roli v tom, jestli obstojí. Je to opravdu mimořádná zodpovědnost. Poradci mohou buď podporovat zbožnost a zisk klientů tím, že je budou nabádat k tomu, aby si ukládali poklady v nebi (Matouš 6,19-21), nebo podporovat sobeckost a ztrátu tím, že jim budou radit, jak si ukládat poklady zde na zemi. Každý poradce bude nevyhnutelně činit jednu z těchto dvou možností. Na každém z nás je, abychom se rozhodli, kterou cestou půjdeme.

3.      Kdybych radil svým klientům, aby dávali, snížilo by se jejich jmění a tím pádem i můj příjem. Byl by to špatný obchodní tah.

Ve skutečnosti tomu tak není. I mimo biblické důvody ke štědrému plánování (které jsou závažné) existují také důvody ekonomické. Je pravda, že v krátkodobém hledisku sníží štědré dávání maximální hodnotu jmění klienta, se kterou může poradce pracovat. V dlouhodobém hledisku se to však vyplatí. Je pravidlem, že dobré, štědré plánování vyústí v bližší vztah mezi poradcem a klientem, poradcem a dědici klienta, v rozpoznání rozdílných praktik od konkurence a v doporučení poradce dalším lidem. To vše nakonec přispěje k prosperitě daného poradce. Takže i přesto, že si mnozí myslí, že vedení druhých ke štědrému dávání může vyústit v menší osobní zisk, je výsledek opačný – zvýšení zisku poradce.

4.      Mí klienti se nezajímají o filantropii.

To statisticky není pravda. Samozřejmě, že nemůžeme mluvit za každého klienta, ale statistiky ukazují, že lidé, kteří si přicházejí pro finanční rady, mají o dávání velký zájem. Za prvé, lidé, kteří vstupují do druhé poloviny svého života, mají zájem ponechat po sobě nějaký odkaz. Místo hromadění začínají myslet na dobročinnosti a touží po tom zanechat na tomto světě dobro. Za druhé, současná generace má obecně větší zájem o filantropii, než kterákoli předchozí. Na rozdíl od moderní doby, která vyzdvihovala pokrok nad vše ostatní, má postmoderní zálibu v jemných hodnotách, jako je duchovno, komunita a blahobyt. Výsledkem je, že mají lidé napříč celou zemí (křesťané i nekřesťané) zájem o štědré dávání.  Mnoho klientů by rádo mluvilo o svém dávání, ale kvůli ignoraci nebo nervozitě se bojí zeptat. Podobně jako u jiných oblastí financí, i zde se poradce musí zeptat klienta na otázky, které by klienta samotného nikdy nenapadly. Klienti mají dnes opravdu zájem o filantropii. Odborní poradci musí zvážit, jestli nepřizpůsobí své metody zájmům klienta.

5.      Nevím, jak do své praxe včlenit plánování štědrého dávání.

S tímto problémem můžeme pomoct. Generous Giving (Štědré dávání) má internetovou knihovnu, ve které můžete najít užitečné výzkumy, nástroje, knihy, nahrávky a další zdroje, které poradcům pomohou v rozhovoru o dávání se svými klienty. Chceme vás povzbudit, abyste si tyto materiály přečetli nebo poslechli a modlili se před tím, než je dáte svým klientům. Poradci musí být nejprve přesvědčeni o významnosti křesťanské štědrosti a až poté mohou vést efektivně druhé ke štědrému plánování. Základem je pochopení spojení mezi evangeliem Ježíše a štědrým dáváním. Vzdělávání klientů bude chvíli trvat. Můžete začít vyprávěním svědectví bohatých křesťanů, kterým dávání přineslo do života radost a další užitek. Darujte svým klientům k narozeninám knihu od Randy Alcorna Princip pokladu: Odhalte tajemství radostného dávání. Šiřte nahrávky přednášek a kázání s biblickým poselstvím o štědrém dávání, které se dotknou srdcí klientů. Stejným způsobem, jako si člověk vytváří kalendář pro svůj marketingový plán, by si měli poradci sestavit kalendář pro jejich plány ve zdokonalování svých poradenských schopností. Doporučujeme, abyste pokládali klientům následující tři otázky: (1) Kolik je pro mě dost? (2) Kolik je pro mé děti dost? (3) Jak mohu využít zbytek pro službu Bohu? S modlitbou hledejte odpověď na první dvě otázky. Jakmile bude klient schopný na ně odpovědět, bude mít lepší představu o svých plánech v dávání. Poradce se může modlit za všechny snahy klienta (Filipským 4,6-7) a může prosit Boha, aby pracoval v srdcích lidí a skrze štědré dávání rozšiřoval své království. Poradci, kteří následují tyto kroky a studují tyto zdroje, budou vědět vše, co potřebují.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*