Dělám to, co učím dělat své děti

Jedním z nejdůležitějších prvků výchovy dětí je, každodenní příklad a chování jejich rodičů (5. Mojžíšova 6,7). Pokud rodiče něco říkají, ale chovají se jinak, děti budou napodobovat chování, nikoliv pokyny. Pokud chcete naučit své děti štědrosti, musíte být štědří vy a nechat děti vás pozorovat. První otázka, kterou si tedy musíte položit, je:

Opravdu věřím a praktikuji princip, že dávatje požehnanější, než brát?

Když jde o dávání, je snadné porovnávat přesvědčení s praxí. Jednoduše si odpovězte na následující otázky:

  1. Mám radost, když dávám církvi nebo jiným hodnotným službám (2. Korintským 8,1-2)?
  2. Rozdávám kolem sebe lásku ke Kristu a jeho oběť, kterou podstoupil kvůli mně (2. Korintským 8,9)?
  3. Věřím, že si dáváním na Boží věci ukládám bohatství v nebi (Matouš 6,19-21)?
  4. Věřím, že dávání je protilék na materialismus, a že ničí nadvládu peněz nad mým srdcem? Sloužím Bohu nebo penězům (Matouš 6,24)?
  5. Jaké procento svého příjmu dávám na Boží věci? Kolik je to v porovnání s průměrným znovuzrozeným křesťanem, který dává 3,5%? Kolik je to v porovnání se Starozákonní normou desátku?
  6. Beru vážně svou povinnost rodiče učit své děti Boží pravdě tím, jak sám žiji ve své rodině (5. Mojžíšova 6,7)? Dělám to, co učím dělat své děti? Nebo mé skutky zpochybňují má slova?
  7. Začnu učit své děti štědrosti, takže budou mít v dospělosti dobré návyky (Přísloví 22,6), i když to bude znamenat menší příjem pro mě?
  8. Je můj životní standart moc přehnaný? Žiji na úrovni, která značně převyšuje lidi, které znám? Trvám na svém „právu“ žít komfortně (1. Korintským 9,12)? Učím své děti nevědomky materialismu?

Na tyto otázky může být složité odpovědět, ale jsou zásadní. Pokud neporozumíte radosti z dávání a nebudete ji aplikovat ve svém životě, vaše šance na pozitivní vliv na své děti v této oblasti jsou mizivé. Nemůžete někoho dovést tam, kam jste se sami nedostali. Oddělte nějaký čas na Boha a upřímně se modlete za svůj přístup k bohatství a dávání. A buďte šťastní! Růst ke štědrosti je celoživotní proces učení. Začátkem vedení svých dětí po této cestě je osobní chození po ní.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*